Dla kogo?

 

Świadoma Firma to certyfikat, którym wyróżnione zostają jedynie przedsiębiorstwa pro rozwojowo nastawione do pracownika. Certyfikowane przedsiębiorstwo to instytucja, która dba o rozwój pracownika w szeroko pojętym sektorze finansowym, tak aby bezpiecznie i efektywnie poruszał się po rynku oraz poprzez świadome zarządzanie swoimi pieniędzmi budował bezpieczeństwo finansowe i unikał najczęściej popełnianych błędów w tym sektorze. Większość firm dba głównie o rozwój pracowników w zakresie ich działalności, podnosząc głównie kwalifikacje zawodowe, ponieważ to tak de facto w późniejszym czasie przekłada się na zwiększenie przychodów zgodnie z maksymą „wyszkolony pracownik, efektywny pracownik”. Certyfikat Świadoma Firma zaświadcza o tym, że pracodawca oprócz podnoszenia kwalifikacji swojego pracownika z zakresie prowadzonej działalności, dba również aby podnosił kwalifikacje z zakresu edukacji finansowej, tak aby skutecznie i bezpiecznie zarządzał zarobionymi pieniędzmi.